ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

תוצאות

מקצים ומסלולים

כלל המסלולים יוזנקו מצומת הרחובות הלבונה והשרף
בסמיכות לביתו של סרן ניר פורז ז"ל

מקצים:

 

רכיבה קצר - 10 ק"מ - למסלול לחץ כאן

רכיבה אתגרי - 19 ק"מ - למסלול לחץ כאן

ריצה קצר - 5 ק"מ - למסלול לחץ כאן

ריצה ארוך - 10 ק"מ - למסלול לחץ כאן

מקצה ריצה עממית לביה"ס / ריצה עממי - למסלול לחץ כאן

 

המקצים המשולבים *:

 

מקצה משולב ארוך - 19 ק"מ רכיבה, 10 ק"מ ריצה

מקצה משולב קצר - 10 ק"מ רכיבה, 5 ק"מ ריצה

 

*המקצים המשולבים מורכבים ממקצה הרכיבה וממקצה הריצה בנפרד! על פי שעות ההזנקה המופיעות באתר.