ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

תוצאות

עלויות הרשמה

 

מקצה הרשמה מוקדמת עד יום
30.9.2014 שעה 22:00
 הרשמה מאוחרת מיום 1.10 עד יום
22.10 שעה 20:00
מקצה משולב ארוך 150 180
מקצה משולב קצר 150 180
רכיבה עממי (10 ק"מ) 90 110
רכיבה אתגרי (19 ק"מ) 90 110
10 ק"מ ריצה 90 110
5 ק"מ ריצה 90 110
2 ק"מ עממי 60 80
ריצה והליכה עממית לביה"ס ללא עלות ללא עלות