ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

תוצאות

תקנון

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

בעקבות התקנות החדשות של משרד הבריאות, ואימוץ פסק הדין בעקבות מות הרץ במרתון תל אביב 2011,

ההשתתפות במרוץ כרוכה בהצגת אישור בדיקת רופא מגיל 18 ומעלה - יש להוריד טופס
לחילופין ניתן להציג עותק של בדיקה ארגומטרית בתוקף
 וממכון שאושר לכך.
חשוב לציין כי פסיקה זו באה בסופו של דבר על מנת לשמור על חיינו ובריאותינו.

להלן רשימת תחנות הרפואה המוכרות ע"י משרד הבריאות לביצוע הבדיקה.

ניתן לקבל רשימת מכונים מקופות החולים השונות.

הבדיקה הארגומטרית הינה בתוקף למשך 12 חודשים כך שהיא תקפה לכל המרוצים בשנה זו.
יש להצטייד בעותק של אישור הבדיקה ליום המרוץ. רץ/ה אשר לא יציגו אישור בתוקף, לא יוכלו לקבל את ערכת הריצה.

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:

1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18 - אין צורך באישור מרופא.
הורה יציין בהערות למעלה כי הוא מאשר השתתפות ילדו.
 
 *חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.
כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. 

 

יש לקרוא את התקנון. עם הרשמתכם הינכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההישתפות באירוע.

נוהל ביטולים ותנאי השתתפות:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 21.10.2014 בשעה 22:00

* נוהל ביטולים עד ה- 15.10.2014, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח דמי טיפול. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* על מנת לבטל את ההרשמה יש להוריד את טופס הביטולים

* שינוי מקצה - ניתן לעבור מקצה עד 15.10.2014 בשעה 10:00 ללא תשלום נוסף. לאחר תאריך זה כל שינוי כרוך בעמלה של 10 ש"ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש למלא ולשלוח טופס שינויים.

להורדת טופס שינויים

 

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 15.10.2014 בשעה 10:00. לאחר תאריך זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי שמקצה כמפורט לעיל.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.

 

גיל מינמלי להשתתפות:

רכיבה ארוך / ריצה 10 ק"מ - החל מגיל 13

רכיבה קצר / ריצה 5 ק"מ - החל מגיל 9

ריצה 1 ק"מ / ריצה 2 ק"מ - החל מגיל 5

 

לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.


* חובה לרוץ עם מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה.

* יש להישמע להוראות הסדרנים.

* אין כפל פרסים.

*קופוני הנחה לקבוצות רבות משתתפים תקפים בהרשמה מוקדמת בלבד.